عادات مضر

برخی عادت‌های مضر فقط منتظر یک دعوت ساده هستند... و سپس خود صاحب انسان می‌شوند! مواظب باشیم که اسیرشان نشویم... شما دچار کدوم یکی از این عادت های غلط هستین بنظر شما این عادتهای مضر چه تاثیری تو موفقیت ما میتونه داشته باشه؟

عادات بد
عادات بد