واقعا چرا؟

وضعیت محبوب‌ترین اپلیکیشن ‌های کاربران ایرانی پلی‌استور گوگل در پایان اردیبهشت (براساس دانلود) این چه وضعیتی است و چرا جامعه و مردم به سمت دانلود این موارد رفته اند؟چرا مطالعه و کسب دانش مهجور است؟چرا مردم عمر خود را در فیلترشکن و محتواهای ممنوعه تلف می کنند واقعا؟

فیلتر
فیلتر