30 تا 40 گرانی، واقعیت بازار: دولت چه می‌گوید؟

واقعیت بازار این چیزی نیست که دولت می‌گوید!

علی رغم اینکه دولت اعلام می کند قیمت کالاها در بازار کنترل می شود اما گزارش های مردمی بیانگر گرانی اقلام خوراکی است.مدیریت بازار از نظر اشخاصی که از درآمد کم برخوردار هستند مورد قبول نیست چرا که افزایش اخیر قیمت ها، معیشت خانوارهایشان را تحت تاثیر قرار داده است. باید توجه کرد حتی دلار 4200 تومانی نیز در رشد قیمت کالاها تاثیرگذار بوده است.قیمت برخی از کالاها از نرخ ارز متاثر نمی شود یا حداقل اینکه میزان تاثیرپذیری کمی دارد اما براساس گزارش ها قیمت برخی کالاها برحسب قیمت دلار سنجیده می شود که این موضوع باعث فشار به خانوارهای کم درآمد شده است.

قیمت برخی کالاها در مدت اخیر حدود 30 الی 40 درصد افزایش یافته این در حالی است در سطح درآمدهای جامعه تغییر خاصی رخ نداده که این موضوع بیانگر کاهش سطح معیشت است.قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام خوراکی با افزایش روبرو شده این در حالی است در ماه رمضان باید نظارت بر قیمت اقلام خوراکی تشدید شود.قیمت ها در بازار کنترل می شود اما گزارشات مردمی بیانگر گرانی اقلام خوراکی است و باید سازمان های دولتی مربوطه و سازمان تعزیرات حکومتی به این وضعیت در بازار رسیدگی کند و بازار عرضه و تقاضا کنترل شود.

گرانی
گرانی