مقدمه‌ای بر تحلیل رقابتی و کاربرد آن

یکی از اولین قدم‌ها برای رقابت در بازار، شناخت آن و محصولاتی است که در آن حضور دارند. اگر اطلاعات درستی در این زمینه نداشته باشیم، ممکن است منجر به تولید محصولی شود که مشابه آن در بازار موجود است و محصول ما فقط یک کپی از محصولات موجود در بازار باشد. اما شناخت بازار و محصولات سبب شناخت روندهای موجود، راه‌حل‌های موجود و متمایز شدن محصول ما در بازار خواهد شد.

تحلیل رقابتی روشی برای جمع‌آوری و مقایسه اطلاعات در مورد محصولات (و سازمان‌ها) در بازار است. یکی از اهداف تحلیل رقابتی، بررسی نقاط قوت و ضعف محصولات موجود در بازار در راستای اتخاذ تصمیم‌های درست در زمینه استراتژی محصول است.

به طور کلی تحلیل رقابتی را می‌توان در سه فاز دسته‌بندی کرد:

فاز یک) جمع‌آوری داده‌های رقابتی: ثبت و دنبال کردن داده‌های رقابتی (یافتن پاسخ این سوال که رقبا چه حرفی برای گفتن دارند؟)

فاز دو) ارزیابی داده‌ها: بررسی و ارزیابی ویژگی‌های ظریفی که هر کدام از رقبا ارائه می‌دهند. (یافتن پاسخ این سوال که رقبا حرف‌های خود را چگونه می‌گویند؟)

فاز 3) استدلال و نتیجه‌گیری: بررسی و حدس استراتژی رقابتی بر مبنای اینکه رقبا چه حرفی را چگونه می‌گویند. (و پاسخ به این سوال که چرا رقبا این حرف را می‌زنند؟)


یک تحلیل رقابتی باید شامل اطلاعاتی از این دست باشد:

- بررسی کلی فضای محصول شامل محصولات مشابه، سازمان‌ها، قیمت‌ها و هزینه‌ها، سهم بازار و ...

- جامعه کاربران محصول

- لیست امکانات محصول

- حضور در شبکه‌های اجتماعی (تعداد فالوئرها، پسا‌ها و ...)

- ارزیابی ساختار طراحی بصری

- ساختار و ویژگی‌های محتوای محصول

و کاربرد این اطلاعات به شرح زیر است:

· شناخت محیط و فضایی که محصول شما در آن رقابت خواهد کرد.

· مقایسه امکانات و ویژگی‌های خاص محصول شما در برابر رقبا

· شناسایی نوع کاربران

· مقایسه ساختار بصری

با بررسی و شناخت دقیق محصولات موجود در بازار و ویژگی‌های آن، می‌توان استراتژی ورود به بازار و تمرکز بر روی عوامل و فاکتورهای مختلف را برنامه‌ریزی و تعیین کرد.


منابع:
https://medium.com/user-research/competitive-analysis-b02daf26a96e

https://medium.com/initial-commit-messages/how-to-conduct-a-competitive-analysis-ea03a631168f