محمدرضا پناهی این افراد را دنبال می‌کند:

دیزاینر هستم و ماجراجو. از داستان گفتن لذت می‌برم و اولین قدم‌های انسان بودن را برمی‌دارم.
مسئول تیم پژوهش و طراحی تجربه در دیوار
طراح تجربه‌ی کاربر در کافه‌بازار
بعد از ۳ سال خبرنگاری و دور شدن از آن، هنوز هیچ چیز مثل نوشتن نیست. مدیر محصول رشد در علی بابا product.alibaba.ir
سرپرست تیم طراحی‌محصول تپ‌سی - بنیانگذار استودیو سرخ / اینجا از تجربیات تلخ و شیرینم می‌گم. آرین مقبلی / Arian Moghbeli
توسعه دهنده.