5 نشانه که آمادگی وارد شدن به رابطه را ندارید.


  1. خودتون رو همیشه و در هر شرایطی در اولویت قرار میدید. خودخواهی بیش از حد. نمی تونید بالانس رو رعایت کنید.
  2. مغرور هستید و فکر می کنید همیشه حق با شماست.
    اشتباهاتتون رو قبول نمی کنید، نمی تونید عذرخواهی کنید.
  3. شما برای خوشحال بودن همیشه وابسته به دیگری هستید. بدون اونها احساس گم شدن می کنید.
  4. انتظار دارید دیگران بتونند ذهن شما رو بخونند. نمی تونید راجع به مشکلاتتون صحبت کنید. عدم توانایی در برقراری ارتباط موثر.
  5. برای متعهد بودن در رابطه آماده نیستید.
    ترس از رابطه دارید.https://www.youtube.com/watch?v=ZCqzSF2rt2o