آینده در صنعت تبلیغات به سمت اعتماد است یا بی اعتمادی؟

شاخص اعتماد به تبلیغات، شاخصی است که بر اساس آن به صرفه بودن اجرای تبلیغات اینترنتی تا حد زیادی منطقی می شود.

در بررسی ای که در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بر اساس باورپذیری مشتریان انجام شد، نتایج نشان از افزایش میزان اعتماد مصرف کنندگان در سراسر دنیا و ایالات متحده دارد.

شاید یکی از اصلی ترین دلایل این افزایش شدید باور به تبلیغات در ایالات متحده، قوت گرفتن فروشگاه های اینترنتی مانند آمازون باشد که توانسته در حدود ۱۰ سال، عادت خرید منظم و گوش به زنگ بودن را در مشتریان این کشور ایجاد کند.

البته شایان ذکر است که دیجی کالا نیز در بازار ایران، پیشرو در این موضوع بود و به واقع توانست اعتمادسازی در فروش اینترنتی و باورداشتن تبلیغات را افزایش دهد.

می توان گفت مردم روز به روز، نسبت به تبلیغات از برندهای خاص خوشببین تر می شوند.

به نموداری که از یکی از وب سایت های تحلیل بازار دریافت کرده ام نگاه کنید تا این روند افزایشی را به خوبی دریابید:

منبع: وب سایت مشاور تبلیغاتی منصور کیارش