چگونه برندینگ، بر ارزشگذاری کسب و کار تاثیر می گذارد

پیش از این اشاره کرده ام که برندینگ، بیش از چاپ تیشرت و یک لوگو زیبا است. برندینگ شامل چندین جنبه متفاوت از کسب و کار است و زمان زیاد و تلاش بسیاری برای رسیدن به بلوغ نیاز دارد.

برندینگ صحیح، می تواند مستقیماً تاثیر بر ارزشگذاری کسب و کار داشته باشد، زیرا میزان اعتمادسازی در زمینه محصول و خدمات را افزایش می دهد.

در ادامه چگونه تاثیرگذاری برندینگ بر ارزش کسب و کار را بیشتر توضیح می دهم:

لوگو یا برند، پیشانی کار است:

معرفی یک برند با لوگویی زیبا، می تواند تنها عامل موفقیت یک برند در کمپین های برندینگ باشد، اما به شرطی که، آنچه کسب و کار لازم دارد، فقط دیده شده نام و لوگو باشد!

برای افزایش ارزش یک برند، می بایست ترکیب صحیحی از کیفیت یک برند را با استراتژی های بازاریابی ادغام نمود. این ادغام است که باعث پررنگ تر شدن تجربه استفاده از محصول شده و ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار می نماید.

کلید موفقیت، همبستگی نحوه معرفی و کیفیت تضمین شده در محصول است. عملاً معرفی بدون کیفیت، هیچ تاثیری بر افزایش ارزش برند نخواهد داشت.

برندینگ، با تیم سازی قدرت می گیرد:

مشتریان لوگوی برندتان را می بینند! آنها پس از مشاهده آن، حسی خوب، بد یا ممتنع نسبت به آخرین تجربه به دست می آورند. این حس است که تعیین می کند در تماس های بعدی، مشتری نیاز به خریدن محصول شما پیدا کند یا خیر.

در حقیقت در اجرای برندینگ قوی، بسیار تعیین کننده است که مشتریانتان، در تیم شما باشند یا نباشند.

فهم بازار از برند، تضمین کننده شهرت شماست، نه بسته بندی خوب آن:

پیام برند شما، با میلیون ها پیام، از رقبا و حتی دیگران رقابت خواهد کرد. هر میزان که پیام شما دقیق تر باشد و نیاز مشتریان را بهتر هدفگیری کند و تحریک کننده احساسات مشتری باشد، راندمان بهتری خواهد داشت.

یک پیام مختصر، که بتواند ارزش اصلی محصول شما را به مشتریان معرفی نماید و مشتریانتان آن را به یاد بسپارند، می تواند مستقیماً بر ارزش کسب و کارتان تاثیرگذار باشد.

می توانید برای دریافت پیشنهادات مشاوره برندسازی، برای من پیام بفرستید و یا با من تماس بگیرید.