چرا بسیاری از برندها عمر کوتاهی دارند؟ – منصور کیارش

ثبات برند، عاملی است که باعث ماندگاری طولانی تر برند در ذهن مخاطبان برندها می شود. در این مقاله تاثیرگذارترین عامل در این زمینه را بررسی می کنیم.

یک برند، می بایست یک شخصیت مشخص داشته باشد. در بسیاری از کسب و کارهایی که برند ثابت و محکمی برای ارائه ندارند، ردپای طمع برای مشهور شدن مشهود است.

در بسیاری از کسب و کارها، مخصوصاً در استارت آپ ها، مدیران کسب و کار پس از ایجاد شهرت، تمایل به معروف شدن پیدا می کنند. این تمایل است که باعث می شود آنها به دنبال جلب توجه در کنار فعالیت های روزمره کسب و کارشان بروند.

اگر افراد مذکور موفق به ساخت شخصیتی به صورت موازی با برند کسب و کار شوند، خطر دو شخصیت شدن برند، ماندگاری آن را از بین می برد.

برند تنها باید یک شخصیت داشته باشد، یا یک نفر و یا یک شرکت!

به مدیران کسب و کارهایی که مایل به معرفی خود هستند پیشنهاد می کنم اگر هر دو زمینه را با هم می خواهند، سعی کنند برند تکمیلی ایجاد کنند. به این صورت که برند شخصیشان در سایه برند کسب و کار باشد و آن را تکمیل کند.

همانطور که در برند Apple، شاید اجرای بی نقص این فرایند هستیم و برند استیو جابز و خلاقیت های وی را، تنها می بایست در محصولات Apple جستجو کنیم.

منبع: وب سایت مشاور برندسازی منصور کیارش