استارت آپها، در دو راهی تردید! نیروی ارزان یا نیروی گران؟

استارت آپها، در بهترین حالت می توانند با یک شتاب دهنده، قراردادی ببندند تا به ازای ۱۵٪، ۲۵ میلیون تومان دریافت کنند.

حالا با ۲۵ میلیون تومان، چه کسی حقوق بگیرد؟ چه کسی سهم بگیرد؟ چه کسی سود بیاورد؟!

این اتفاق باعث می شود، استارت آپها به سراغ جذب نیروهای ارزان بروند!

نیروی ارزان چند مولفه منفی دارد:

  1. با درآمد بالاتر شرکت را ترک می کنند.
  2. همیشه نسبت به حجم کار معترض هستند
  3. سعی می کنند با کسب و کارشان یاد بگیرند و هزینه های سعی و خطا با آنها است
  4. کمتر آدم حرفه ای در آنها پیدا می شود

اما آیا نیروی گران به صرفه است؟ نیروهای گران:

  1. نسبت به بقیه حس بالا به پایین دارند
  2. فقط نگران درآمدشان هستند
  3. نسبت به آینده درآمدی خودشان حساس ترند تا آینده استارت آپ

اما چاره چیست؟

معیار درآمد، هیچ ارتباطی به موفقیت فرد و کسب و کار ندارد!!! تنها روحیات پرسنل است که کلید موفقیت است.

در استارت آپها، تنها کسانی را استخدام کنید که به دنبال رشد با کسب و کاد باشید.

برای آنها آینده را بسته به درآمد شرکت ترسیم کنید.

به آنها هرچیزی که میدانید آموزش دهید و خودتان هم هر روز آموزش ببینید.

و کلید موفقیت، به آنها بیش از آنچه هستند اعتماد کنید.


شبکه مارکت برند نتورک