نگران های دلار، در کدام شهرها زندگی میکنند؟

قیت دلار در حال افزایش است!

قیمت دلار در حال کاهش است!

دلار در شیب سرازیری!

این خبرها، اکنون چه کسانی را به خود مشغول می کند؟؟

تهرانی های پایتخت نشین، 7 امین استانی هستند که نگران قیمت دلار هستند و به دنبال نوسانات ارز در اینترنت از حال و روز آن خبردار می شوند.

در این تصویر، شما 5 استان اول، در جستجوی 30 روز اخیر قیمت دلار را مشاهده می کنید!

استان چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، و آذربایجان غربی، 3 استانی هستند که نگران های دلار، در آن زندگی می کنند!

و تهرانی ها؟!

تهرانی ها، 7 امین استان و بعد از کردستان هستند که شاید دیگر آب از سرشان گذشته باشد!

اما این موضوع نشان از چه رویداد اقتصادی دارد؟!

شاید این اتفاق، نشان از حرکت آرام مردم شهرها، برای آغاز فعالیت های درآمدزای برون شهری داشته باشد! لذا جالب توجه است که شاید در بازاریابی و برندینگ، شهرهای دیگر غیر از تهران، بازار بسیار مناسبی برای رشد آژانس های تبلیغاتی باشد.

بازارها را هدفمند و بنا بر روند رشد انتخاب کنید!

#شبکه_مارکت_برند

شبکه تحلیلی مارکت برند نتورک