چگونه موفقیت در تبلیغ آنلاین را اندازه گیری کنیم؟

این روزها، بسیاری از مدیران و مشاوران بازاریابی، کماکان اعتقاد دارند که ارتباط بین موفقیت در کمپین تبلیغاتی و نتایج کسب و کار، کاملاً منطقی است.

از 5000 نفری که در ارزیابی بازاریابی شرکت کرده بودند، 79% نظر مثبتی نسبت به اندازه گیری کمپین های بازاریابی با این شاخص ها داشته اند.

بالاترین شاخص از نظر رای شرکت کنندگان، CPA یا همان هزینه به ازای هر جذب بوده است. این شاخص مستقیماً هزینه جذب هر مشتری را برای کمپین تبلیغاتی محاسبه می کند.

رتبه دوم، از آن CPCV یا هزینه هر دید کامل است و با CPC یا همان هزینه هر کلیک، مشتریان درجه اهمیت یکسانی دارد.

همچنین CTR یا نسبت عبور نیز با 18%، رقابت نزدیکی را دارد.

هزینه درگیر شدن کاربر CPE و هزینه دیده شدن که یکی از شاخص های Brand Awareness نیز محسوب می شود، در رتبه های آخرین هستند.

البته گفتنی است، این نظرسنجی جنبه عمومی دارد، زیرا یک کسب وکار، در مرحله های متفاوت، نیازهای متنوعی را دنبال می کنند. به عنوان مثال، افزایش دیده شدن، در کمپین هایی مثل بزرگ و بزرگتر شدم (بیسکوییت مادر)، می تواند یکی از مهم ترین شاخص های ممکن باشد.

#مارکت_برند

#شبکه_مارکت_برند_نتورک