ساخت یک جمع کننده اعداد دو دویی(full adder) بخش سوم

من چندتا سون سگمنت و IC 74ls47 داشتم که نمی دانستم آیا سون سگمنت ها کاتد هستند یا آند که با IC 74ls 47 که خروجی آند می دهد کار می کنند یا نه!؟ در سایت ها نوشته بود AC نماد سون سگمنت آند و CC نماد سون سگمنت کاتد است. ولی روی سون سگمنت های من نه AC نوشته بود نه CC. یک سری اعداد و حروف نوشته بودند که هرکدام از آنها را در گوگل سرچ کردم به نتیجه ای نرسیدم حتی به سراغ سایت های فروش اینترنتی قطعات الکترونیکی رفتم ولی باز هم در آنجا از این اعداد و حروف خبری نبود.

سون سگمنت کاتد مشترک
سون سگمنت کاتد مشترک

من عکس سون سگمنت که خریدم را گذشتم لطفا اگر کسی می داند بدون اینکه تستش کنیم از روی نوشته های روی آن چگونه می توانیم بفهمیم آند یا کاتد است بنویسد ممنون میشم واقعا.

در آخر رفتم سراغ تست کردن آن. پایه های منفی منبع تغذیه را به پایه های مشترک سون سگمنت وصل کردم و مس خواستم عدد صفر را نشان دهد که نتیجه دقیقا برعکس شد و زمانی که پایه های مشترک آن را به پایه های مثبت منبع تغذیه وصل کردم عدد صفر را نمایش داد و فهمیدم بله اشتباه خریدم سون سگمنت های من کاتد مشترک بود. آنها را کنار گذاشتم تا عوض کنم!

به سراغ بستن مدار جمع کننده دودویی (جمع دو بیتی) رفتم. به ترتیب گذاشتن آی سی ها توجه نکردم .
اول IC and بعد IC xor و بعد IC or را گذاشتم و از روی کتاب موریس مانو شروع به بستن مدار کردم.

جمع کننده دودویی (سه بیتی)
جمع کننده دودویی (سه بیتی)

ابتدا خروجی c را بستم و سپس خروجی s را ، یعنی طبق شکل زیر اول به سراغ مدار And و or رفتم و ورودی های x , y را به آنها وصل کردم و خروجی c به led وصل کردم بعد به سراغ بستن xor رفتم و خروجی s به led وصل کردم. زمانی که باطری را وصل کردم مدار را اشتباه بستم و خروجی c کار نمی کرد.

برای جلوگیری از خطا IC ها را به همان ترتیبی که در شکل میبینم باید روی برد بورد قرار می دادم یعنی ابتدا IC xor و بعد IC xor و بعد IC xor را قرار دادم و تمام سعی خود را کردم با دقت بیشتری مدار را ببندم. ابتدا ورودی و خروجی ها را به مثبت و منفی باتری وصل کردم و دیدم این بار جواب داد بسیار خوشحال شدم که بلخره به نتیجه رسیدم سپس سعی کردم dip switch را امتحان کنم که دوباره به سراغ یوتیوب رفتم نحوه اتصال dip switch متنوع بود هم با مقاومت و هم بدون مقاومت.سعی کردم از رایج ترین روش که اکثریت انجام داده بودند استفاده کنم و قسمت ورودی ها را به مقاومت و مقاومت را به پایه منفی باتری وصل کردم و طرف دیگر آن را به پایه مثبت باتری وصل کردم.مدار را تست کردم و با وجود اینکه اتصالاتش سست بود در کمال ناباوری درست کار می کرد.

جمع کننده دو دویی (سه بیتی)
جمع کننده دو دویی (سه بیتی)

برای تکمیل مدار full adder چهار بیتی خیلی نگران بودم که اشتباهی نکنم چون کوچکترین اشتباهی که می کردم باید دوباره مدار را از اول می بستم. dip switch ها را از روی مدار برداشتم و دوتا IC دیگر and , xor هم روی برد بورد گذاشتم. یک برد بورد دیگر هم برداشتم برای خروجی های مدار که 5تا led بودند و دو برد بورد را با سیم به هم وصل کردم.

ترتیب قرار دادن IC ها مهم بود که من از روی این سایت دیدم.به این ترتیب XOR, AND, OR, AND, XOR و سپس DIP switch ها.

حدود 5 ، 6 ساعت طول کشید تا کل مدار را بستم و زمانی که می خواستم منبع تغذیه را به آن وصل کنم خیلی استرس داشتم که اشتباهی نکرده باشم. ورودی ها را همه را 1 دادم که باید تمامی led ها به غیر از s0 روشن میشدند. زمانی که منبع تغذیه را زدم هیچ اتفاقی نیفتاد و من خیلی ناراحت شدم و فکر می کردم مدار را اشتباه بستم.

اولین کاری که کردم یک led و مقاومت را باهم سری کردم و باتری را وصل کردم باز هم روشن نشد فهمیدم از اتصالات سیم هاست.یک سری سیم ها را عوض کردم و محل قرار دادن باتری هم جا به جا کردم. مدار روشن شد و من خیلی خوشحال شدم ولی باز بخاطر سستی اتصالات هی قطع و وصل می شد.

مدار full adder چهار بیتی
مدار full adder چهار بیتی
اتصلات سیم ها چه در مدار و چه در پروتئوس خیلی مهم است

با این وجود از درست بودن مدار مطمئن نبودم برای همین یکی از مثال های کتاب مدارهای منطقی موریس مانو را امتحان کردم و درست جواب داد خیلی خوشحال شدم.به سراغ dip switch ها رفتم و مثل مدار قبل آنها را بستم چون تعدادشان زیاد بود سخت شده بود و همه سیم ها در هم شد این بار هم در کمال ناباوری امتحان کردم سست بود و باید مرتب با دست محکم می کردم ولی جواب داد خیلی خوشحال شدم این مرحله هم تمام شد تا به بازار بروم و سون سگمنت ها را عوض کنم.

مدار full adder چهار بیتی با dip switch
مدار full adder چهار بیتی با dip switch


از ساخت این مدار نتایج اخلاقی خوبی هم تجربه کردم.

  • هرکاری که می خواهد انجام دهد باید حتما حتما با آگاهی ، مطالعه ، پرسش و تحقیق انجام دهد.
  • هیچوقت 100 درصد از هیچ چیز مطمئن نباشم.
  • به هیچ فروشنده ای اعتماد 100 درصد نکنم!
  • اصلا زمان کم را با سرعت و عجله جبران نکنم.