کتاب درباره کتاب (کودک و نوجوان) قسمت نهم


کتاب‌خوانی، یک فرهنگ است و مانند سایر مسائل فرهنگی، کودک باید آن را از محیط دریافت ‌کند. بنابراین اگر خواهان داشتن فرزندی دوستدار کتاب و کتاب‌خوان هستید، باید فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی را ابتدا در محیط خانه‌تان اجرا کنید و کودک‌تان را در این مسیر، پرورش دهید.

کتابهایی درباره کتاب و کتابخانه برای کودکان و نوجوانان یکی از بهترین ابزارها می باشد
موش کتابخانه
نویسنده: دنیل کرک
ترجمه: محبوبه نجف‌خانی
ناشر: آفرینگان

در کتابراه موجود است


داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه - 2)
نویسنده: دنیل کرک
ترجمه: محبوبه نجف‌خانی
ناشر: آفرینگان


کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه - 3)
نویسنده: دنیل کرک
ترجمه: محبوبه نجف‌خانی
ناشر: آفرینگان

کتاب موش باهوشه به کتابخانه می رود

نویسنده : مری آن فریزر
مترجم : نسرین وکیلی
ناشر : انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب شیر کتابخانه
نویسنده: میشل نودسن
مترجم:محبوبه نجفخانی
نشر : انتشارات ققنوس


این فهرست در پست های آینده ادامه دارد .

مادر کتابخوان