با این فرمول همیشه سود می کنی!

فروشنده ها دو دسته اند گروهی به سود بالا اعتقاد دارند و دسته ای دیگر به سود کمتر.

تا اینجا دو تا نظریه رو مطرح کردیم. حالا بریم این دو نظریه رو در فرمول سود جاگذاری کنیم تا درستی هر کدوم رو اثبات کنیم.


(هزینه تمام شده محصول - قیمت فروش محصول) * تعداد فروش = سود

اگر قیمت فروش یک محصول مثلا 2 برابر هزینه محصول باشد و بخاطر قیمت گذاری بالا تعداد فروش به 0 برسد ، در نتیجه سود شما برابر با هیچ خواهد بود!.

اما اگر قیمت یک محصول تنها 10% بیش تر از هزینه محصول باشد و در بدترین حالت در عدد 1 ضرب شود شما حداقل 10% سود کرده اید.

شما جزو کدوم دسته اید؟