شعور گوگل!

شعور یعنی اینکه وقتی تو ایمیلی که داری با جیمیل مینویسی عبارت " I've attached" رو گذاشته باشی و فایلی اتچ نکرده باشی گوگل خودش بهت پیام بده که آقا نوشتی ی فایل اتچ کردم ولی چیزی اتچ نکردی ها، مطمئنی میخوای بفرستی؟؟
این یعنی شعور :))

شعور گوگل :))
شعور گوگل :))