دیدن فیلم، خواندن کتاب، گوش‌دادن به پادکست و نوشتن را دوست دارم. اما نوشتن را از همه بیشتر! • صفحه‌ی اینستاگرام من: matinn_amr •


متینه امیری این افراد را دنبال می‌کند:

پارسا کاکویی هستم، تو زندگیم دو چیز رو خیلی دوست داشتم، اولی انشاء بود و دومی بازاریابی، شاید واسه همین بود که شدم یه بازاریاب محتوایی. http://parsakakooi.ir