یکی از بی‌شمار انسان‌هایی که به زمین فرستاده شده تا کاری انجام بده، تاثیری بذاره و در آخر، به ثمر بشینه... | اسمارتین - رسانهٔ کودک و نوجوان: smarteen.ir