آموزش طراحی بوم مدل کسب و کار

در طی این آموزش درخواهید یافت که چگونه می توانید یک بوم مدل کسب و کار ارائه کنید با مثالی از بوم مدل و کسب کار استارتاپ کافه بازار ( بازارچه اندروید )

https://www.aparat.com/v/N1EyX

#ارائه

#بوم

#طراحی وب

#مدل کسب و کار

# دانشکده شمسی پور

# محمد ملک پایین

# استاد ابریشمی

# آموزش کاربردی