کتابخانه برای کوئری زدن به graphql از طریق کلاینت پایتون

کتابخانه ای برای اتصال پایتون به graphql
کتابخانه ای برای اتصال پایتون به graphql


کتابخانه برای کوئری زدن به graphql از طریق کلاینت پایتون و فرستادن variable

روش استفاده از این کتابخانه خیلی آسونه اول از همه با دستور

pip install mgraphql 

نصبش میکنیم توصیه میکنم که از محیط virtualenv استفاده کنین

با دستور

from mgraphql import Mgraphql

به پروژه خودمون اضافه میکنم

برای مثال کوئری ما این باشه که یک رشته است

query ="""
{
 viewer {
  login
 }
 rateLimit {
  limit
  cost
  remaining
  resetAt
 }
}"""


و variables های خودتون رو به صورت دیکشنری بفرستین

 variables = {
}

و ادرس ما که در این جا github رو در نظر گرفتیم که شما ادرس پروژه graphql خودتون رو قرار میدین

url = 'https://api.github.com/graphql'


ساختن نمونه

mgraph = Mgraphql(url,token)

توجه داشته باشید که token رو در حالت عادی میتونین نفرستین

و برای ارسال کوئری

query =mgraph.query(query)

و برای ارسال mutation

mutation =mgraph.mutation(query,variables)

توجه داشته باشین که variables ها رو توی تابع mutation بفرستین

و تمام

حال نتیجه

print(mutation)
print(query)

امیدوارم مفید باشه

آدرس pypi

صفحه github