توسعه‌دهنده نرم‌افزار، علاقه‌مند به تحلیل، مدل‌سازی و مهندسی داده (Pasm.ir)