فارغ التحصیل علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی ، برگزیده اولین همایش کارآفرینی و نوآفرینی مشهد ، کارآفرین ، محقق و نویسنده