مخوف ترین سارقین تاریخ

امروز می خواهم شما را از وجود مخوف ترین سارقینی که تاریخ بشریت تا به حال به خود دیده است با خبر کنم .

سارقین رویاها نام این دسته از افراد است .

کسانی که با دلسوزی ها ، راهنمایی ها و مشاوره های نادرست اهداف ، آرزوها ، توانایی ها و خواسته های قلبی شما را به سخره می گیرند و باعث از دست رفتن انگیزه و تلاش شما برای رسیدن به چیزهایی می شوند که لیاقت شان را دارید . آنها حتی شاید خودشان هم متوجه این موضوع نیستند که دارند رویاهای شما را به سرقت می برند ولی واقعا مشغول این کار هستند چون در پایان زندگی چیزی که شما از خودتان خواهید پرسید این است که این زندگی و این سرگذشت چقدر باب میل من بود ؟؟

در اقیانوس بی کران هستی هیچ قطب نمایی دقیق تر از قلب شما ساخته نشده است ، بارها از افراد موفق دنیا شنیده ایم که اگر می خواهید در زندگی موفق باشید به صدای قلب تان گوش دهید ، موفق شدن در کاری که دوست دارید انجام دهید بسیار ساده تر از شکست خوردن در کاری است که دوستش ندارید و مجبورید هر روز خود را مشغول آن کنید.

مراقب سارقین رویاها باشید!
مراقب سارقین رویاها باشید!