شیطان مظلوم !

بازار در ایران آنچنان مشکلات و آشفتگی های اساسی دارد که می شود گفت اکثر بیزینس ها در ایران ( چه نو آور و استارتاپی و چه غیرنو آور و سنتی ) مظلوم واقع شده اند و در حال شخم زدن زمین هایی هستند ، که محصول چندانی آنگونه که باید و شاید برایشان ندارد و احتمالا نخواهد داشت ، اما همین کسب و کار های مظلوم از سوی دیگر در حال استفاده از مزایای تحریم ایران و عدم حضور کمپانی های بین المللی در ایران اند ( البته در اینجا از سوی دیگر باز خود این کسب و کار ها مظلوم واقع شده اند و توانایی حضور در بازار های بین المللی را از دست داده اند ) .

همچنین اگر این کسب و کار ها اصول تجارت را رعایت نموده و اندکی پشتکار و همت داشته باشند به سرعت خواهند توانست انحصاری برای خود در ایران دست و پا کنند ( چون رقیب قدر خارجی که ندارند و همچنین رقبای داخلی هم اندک اند و حتما نقطه ضعف هایی دارند که می توان به آسانی از آنها بهره برد ) و آنگاه است که کمتر کسب و کاری سالم می ماند و تبدیل به شیطان نمی شود ، در این نقطه کسب و کار چون رقیبی نمی بیند و مشتری را محتاج خود می بیند ، چه خواسته و چه ناخواسته شروع به استثمار آن می کند و سعی می کند سود و منفعت خود را حداکثر و منفعت مشتری را حداقل نماید ( که فکر کنم این موضوع در جامعه امروز ما به وضوح معلوم و مشهود است )

حال این همه که گفته شد قبول ، راه حل چیست ؟

در یک کلام راه حل فقط یک چیز است و بس : بازشدن دروازه های ایران و اتصال اقتصاد و بازار ایران به اقتصاد و بازار جهانی

در این وضعیت فقط کمپانی های جهانی و ساختاریافته اند که می توانند زنگ خطر را برای شیاطین مظلوم ایران به صدا درآورند .