آیا کلید خانه خود را به دوستتان می‌دهید؟

چند وقت پیش جمله و سوال تاثیرگذاری خواندم، یادم نیست کجا ولی سوال این بود:

اگر قرار باشد به سفر بروید، آیا کلید خانه خود را به دوستتان می‌دهید؟ اگر جواب خیر است، در انتخاب دوستان خود تجدیدنظر داشته باشید.

کمی بالا پایین، ولی مضمون اصلی همین بود.

شاید انتخاب دوست برای انسان مانند انتخاب بین نوشیدن آب و تشنگی باشد؛ وقتی سیراب هستیم دیگر فکر پیدا کردن لیوان برای نوشیدن آب نیستیم، این سری دنبال غذا می‌رویم؛ ولی وقتی تشنه بمانیم حتی سراب هم می‌تواند ما را خوشنود و سرزنده کند ولی در انتها باز هم تشنگی همراه ما خواهد ماند.

این سوال را راجب دوستان خود نیز از خودتان بپرسید، آمار جالبی به دست خواهد آمد، حداقل برای من که اینطور بود! امیدوارم برای شما اینطور نباشد. :))


خواندن این نوشته در وبلاگ میم صاد