ویرگول
ورودثبت نام
mehdibeyraghi
mehdibeyraghi
خواندن ۱ دقیقه·۴ سال پیش

شعر امشب از دفتر شعر امشب مهدی بیرقی


امشب منم و عشق و کـمی حال ترانه

رود غزلم گشــته به سوی تو روانه

آن تیر نگاه تو در این حـس دل انگیز

این قلب پر احساس مرا کرده نشانه

ای کاش که در این سفر نیمه شب عشق

همراه شوی با غـــزلم شانه به شانه

با عشوه گری لیلی این دل شوی و باز

مجنون شوم اندر پی تو خانه به خانه

عشق است که امشب شده همراه دل من

عشق است دلـیل غزل و شعر شبانه

وقتش شده بر پرده ی افکار زنم نقش

آن بارش گیـسوی تو را دانه به دانه

با خیره سری چشم به چشــم تو بدوزم

تا خشــکی احساس زند با تو جوانه

شب رفت ولی حـال دل انگیز تو برپاست

معشوق تویی این شب و اشعار بهانه

مست است وجودم به تمنای لب یار

پر شد قدح از سرخ ترین رنگ زمانه

با یاد تو ای ناب ترین خالـــق احساس

بیرق شده مســـــرور ز دادار یگانه

شاعر غزلسرا.اهل شعر و ادب و هنر
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید