به خودت انگيزه بده

يکي از چالش هايي که من هميشه با اون درگير بودم "بي انگيزه" بودن بوده .

شب آلارم گوشي رو تنظيم مي کردم و به اميد فردايي بهتر به خواب فرو مي رفتم (همزمان با پخش موزيک)

صبح شد ! اولين آلارم ساعت 7 به صدا درامد و يک چشمي به گوشيم که سمت چپم قرار داشت نگاه کردم و خاموشش کردم :|

دومين آلارم هم حدود 5 دقيقه ديگه به صدا درامد ولي باز هم همين فرآيند تکرار شد

الان ساعت 10 صبحه و با بي انگيزگي بيدار شدم و دوباره يه روز خسته کننده و بي هدف ديگه شروع شد ...

خب کاملا مشخصه چرا اين اتفاق افتاد

من اصلا هيچ هدف و انگيزه اي نداشتم براي بلند شدن و وقتي انگيزه و هدفي نباشه زندگي ما بي معني ميشه ...

من به اين معتقدم که خود آدم فقط و فقط ميتونه عامل پيشرفت و پسرفت خودش بشه و نه شخص و يا دولت و يا هرچيز ديگه اي ...

محيط ميتونه تاثير گذار باشه ولي باز هم خود آدمه که ميتونه خودش حال خودشو خوب يا بد کنه

پس دست به کار شدم و گفتم يه هدف و يه دليل پيدا کنم براي زندگيم

اين هدف ممکنه خوندن يه کتاب ، خريدن يک گوشي ، رفتن به دانشگاه خوب ، تبديل به يک برنامه نويس حرفه اي و يا هر چيز ديگه اي باشه ...

وقتي من يه هدف پيدا کردم سعي کردم براي رسيدن به هدفم انگيزه پيدا کنم و همين انگيزه باعث شد تلاش و ارادم بيشتر بشه

خب اين انگيزه دادنه رابطه ي مستقيم داره به طرز تفکر ما به زندگي

اگر ديدگاه ما به زندگي مثبت باشه خب طبيعتا انگيزه دادن راحت تره و بالعکس

حالا اين انگيزه دادنه براي هر کسي فرق ميکنه

ممکنه يه نفر با گوش دادن موزيک يا ديدن فيلم يا ورزش کردن و يا هر کار ديگه اي انگيزه بگيره

من سعي ميکنم بي دليل آهنگاي غم انگيز گوش نکنم و بيشتر کليپ و آهنگ انگيزشي و مثبت فکر کردن و خوش بين بودن به آينده رو ترجيح ميدم ...


پس با همين انگيزه دادن به خودمون ميتونيم در مسير موفقيت گام برداريم و حال خودمون رو خوب کنيم و بايد ايمان داشته باشيم يه روزي با تمام اين تلاش ها و سختي هايي که قبول کرديم بالخره به اون هدفمون ميرسيم .


نظر شما چيه ؟

شما چطور به خودتون انگيزه ميدين ؟