قانون مهم ثروت از نظر کاترین وایت هورن

یکی از ‌گفته های کاترین وایت هورن رو خوندم خیلی جالب بود، بدم نیومد اینجا هم بزارم:

قانون مهم ثروت این است که؛ با افرادی که خیلی بیشتر یا خیلی کمتر از تو پول دارند در مورد پول صحبت نکنی.