یک ناراضی همیشه معترض. روزگاری ساکن تهران و حالا سیدنی. موقتا ساکن مسکو. برنامه نویسی مهمترین علاقه بود ولی حالا تبدیل به یک ابزار ساده برای کسب درآمد.