دانشجوی مهندسی نرم افزار ، علاقه مند به دنیای گنو/لینوکس و یونیکس ، http://neomehrabi.ir