حداقل فرهنگ مناسب رشد

امروزه به خوبی واژه حداقل محصول پذیرفتنی(MVP) در دنیای استارتاپ ها رواج پیدا کرده است. حداقل محصول پذیرفتنی یک نسخه از محصول جدید است که به منظور جمع آوری حداکثر میزان یادگیری و بازخور مفید در مورد محصول از مشتری ها منتشر شده است که حداقل ویژگی ها و ارزش کلیدی کسب و کار به منظور رسیدن به تناسب محصول و بازار در آن وجود دارد.

در چرخه استارتاپ ها بیشتر صحبت از این است که چه شرکت هایی سرمایه جذب کرده اند؟ با چه ارزشی؟ آیا به تناسب محصول و بازار رسیده اند؟ آیا یک مدل کسب و کاری گسترش پذیر دارند؟ و وقتی از تیم بنیان گذار یک استارتاپ جدید صحبت می کنیم در مورد اینکه چه خروج های موفقی در گذشته داشته اند و چه سوابقی داشته اند سوال می کنیم.

با تمام این وجود اگر تمایل به راه اندازی و سرمایه گذاری در یک استارتاپ با خلق ارزش پایدار دارید واقعا نباید عامل فرهنگ را نادیده گرفت، حتی اگر استارتاپ شما شامل دو بنیانگذار باشد که در یک فضای کاری اشتراکی یا در دانشگاه و یا منزل مشغول کار هستند. اما نکته ای که بسیار مهم است، قبل از تلاش برای ایجاد یک حداقل محصول پذیرفتنی، ابتدا باید تعیین کنید که آیا تیم شما بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن، دارای حداقل فرهنگ مناسب رشد برای ارائه ارزش پیشنهادی مورد نظر است؟

تیم بنیان گذاران و نحوه و ابزار ارتباطات بین اعضای تیم، اجزای تشکیل دهنده فرهنگ استارتاپ شماست. به نحوی که بیشترین میزان فرهنگ استارتاپ از تیم بنیان گذار می آید، ارزش های تیمی، نوع انتظارات شما از یکدیگر و استارتاپ، نوع برقراری ارتباط، چشم انداز و ماموریت استارتاپ، همه و همه بروی نوع کار کردن، نوع افرادی که استخدام می کنید و … تاثیر می گذارد.

اما فرهنگ استارتاپی چیست؟ فرهنگ استارتاپی، مجموعه ای از رفتارها، ارزش ها و انتظاراتی است که هر روزه به تصمیم گیری ها، انجام دادن کارها و نوع برخورد شما با یکدیگر در استارتاپ جهت می دهد.

اما حداقل فرهنگ مناسب رشد (MVC) شامل مجموعه اولیه ارزش ها و اهداف مشترک است که به استارتاپ ها و شرکت های نوپا و جدید معنا می دهد و تیم بنیانگذاران را به چالش می کشد تا به طور فوق العاده ای ارزش پیشنهادی شرکت را پیدا کنند و به مشتری ارائه نمایند.

پس بد نیست نکات و سوالات کلیدی و مهمی که در زمینه حداقل فرهنگ مناسب رشد وجود دارد را با هم بررسی کنیم:

هر فردی در تیم بنیان گذاران مجموعه ای از ارزش ها را با خود می آورد که به نوعی DNA فرهنگ را برای سازمان تشکیل می دهند:

- چه ارزش هایی در میان بنیانگذاران و اعضای تیم مشترک است؟

- برای هر یک از بنیانگذاران یا اعضای تیم چه چیزی بسیار مهم و حساس است؟ از صبح تا شب در محل کار برای چه چیزی و چقدر مبارزه می کنید؟

چه چیزی منجر به این می گردد که افراد تیم انگیزه فوق العاده پیدا کنند؟

- آیا هر کدام از این پاسخ ها بین افراد سازگار است و بین همه بنیانگذاران به اشتراک گذاشته می شود؟

ارزش ها و اهداف اولیه استارتاپ نه تنها باید توسط بنیانگذاران به اشتراک گذاشته شود، بلکه باید به سرعت این ارزش ها و اهداف را با شرایط هماهنگ ساخت، زیرا شما همواه به دنبال تناسب مسئله و راه حل و تناسب محصول و بازار و همچنین ارائه ارزش پیشنهادی مناسب هستید:

آیا این ارزش های مشترک ظرفیت تیم را برای تطابق و تناسب افزایش می دهد؟

- آیا این ارزش های مشترک باعث افزایش ظرفیت رهبری می شود؟

- آیا نگرش مثبت نسبت به تغییرات پیوسته وجود دارد؟

- آیا این ارزش های مشترک، فرهنگ اعتماد را افزایش می دهند؟

ارزش و اهداف اولیه استارتاپ نه تنها باید توسط بنیانگذاران به اشتراک گذاشته شود، بلکه باید انطباق پذیر نیز باشند، همچنین باید به طور استراتژیک تعریف شوند تا به ارائه ارزش پیشنهادی مورد نظر کمک کنند.

- آیا این ارزش های مشترک منجر به چالشی میگردد تا اعضای تیم بهترین فعالیت خود را داشته باشند؟

- آیا هدف مشترک از یک ایده معنی دار الهام بخش استخراج می شود (و نه فقط از یک نتیجه عملی در نظر گرفته شده)؟

- آیا این ارزش ها و اهداف مشترک در صورتی ایده آل است که کارکنان با استعداد و با روحیه را جذب کند؟

- با بیان بی قید و شرط این ارزش ها و اهداف مشترک، جذب مشتریان بیشتر است؟

اما با همه این تفاسیر یک حداقل فرهنگ مناسب رشد هیچ زمانی قطعی نیست، درست مثل یک حداقل محصول پذیرفتنی که نهایی نیست. لذا MVC به بیان ساده یک پایه برای آنچه که باید تبدیل به یک فرهنگ قوی به منظور تقویت عملکرد استارتاپ و حرکت به سوی تکامل و موفقیت است. پس قبل از شروع ساختن یک کسب و کار جدید، باید به عنوان یک گام اولیه تعریف شده و به طور کامل توسط بنیانگذاران تعقیب شود.

برای تسهیل تعریف MVC ابزاری وجود دارد که استفاده از این ابزار به افراد در جهت شفافیت فرهنگ و رفتار منابع انسانی کمک می کند، بوم فرهنگ (culture canvas) ابزاری است که شما می توانید هر یک از بلوک های بوم فرهنگ را پر کنید و در مورد سناریوهای مختلف در مورد چگونگی تضمین ارزش های مختلف و همچنین بازخورد مشتری و سایر داده های عملکرد، تست کنید. بسیار زیاد توصیه می شود که بوم فرهنگ را در کنار بوم مدل کسب و کار استفاده کنید.