باریکه راه بشر مبارز

«کَفَرناحوم» فیلم حیرت انگیزی است درین برهوت فیلم‌های تامل‌برانگیز . نمونه ای عالی از سینمای ناب. آنچه از سینما انتظار داریم باشد. فیلم به عمیق ترین لایه های وجود آدم چنگ می زند و پرسش های وجودی برمی انگیزد. اینکه چرا به جنگل واژگون این جهان پا گذاشته ایم؟ و آیا زندگی به رنجی که می بریم می ارزد؟ اینکه جبر جغرافیایی چقدر در سرنوشت ما دخیل است؟ داستان فیلم در یکی از حلبی‌آبادهای بیروت می‌گذرد و اثرات جنگ و آوارگی و مهاجرت غیرقانونی را روی قربانیان اصلی این حوادث نشان می‌دهد و بخصوص روی کودکان بی‌گناه تمرکز می‌کند. کودکانی که اسیر ناتوانی و بی‌عقلی بزرگسالان هستند و گریزی از جهنمی که برایشان ساخته شده ندارند. فیلم اشاراتی به بحرانهای خاورمیانه و مساله اسرائیل و فلسطین و سوریه نیز دارد. شخصیت «زِین» قهرمان دوازده ساله ای است که در سفری ادیسه وار از رنج به آگاهی می رسد. آگاهی از تلخی زندگی و عدم امکان رهایی از این زندان. تفاوت او با آدم بزرگ‌ها این است که هنوز قلب دارد و مسئولیت انسان بودن را می پذیرد و با همان جثه کوچکش هرگز دست از مبارزه برنمی‌دارد.

📖 فیلم می تواند درسی برای سینمای اجتماعی ایران باشد. نادین لَبَکی، بازیگر و فیلمساز لبنانی موفق شده فیلمی بسازد که به شدت همدلی برانگیز است و مخاطب را در درد خود شریک می کند. بازی دو کودک فیلم فراتر از مرزهای سینماست. گویی از خود واقعیت بصورت مستند فیلمبرداری شده باشد.

📽 فیلم کفرناحوم همچون هر فیلم بزرگی تأویل پذیر است و ارجاعات فراوان به فرا متن دارد. از فیلم پسربچه چاپلین گرفته تا چهارصد ضربه ی فرانسوا تروفو. از اسطوره‌های یونان چون پرومته و سیزیف گرفته تا فلسفه اگزیستانسیالیستی و آثارآلبر کامو. خود عنوان فیلم هم اشاره به محل زندگی عیسی مسیح در فلسطین دارد.

📖 در پایان فیلم «هفت» ساخته مهم دیوید فینچر، کارآگاه سامرست نقل قولی از ارنست همینگوی می آورد: «دنیا جای خوبی ست و ارزش جنگیدن دارد. من فقط با بخش دوم حرفش موافقم. » کفرناحوم از آن فیلم هاست که بار دیگر ارزش مبارزه برای زندگی و عصیان در برابر آنچه انسانی نیست را یادآور می شود. از آن فیلم‌ها که روح را در تاریکی می‌خراشد و درد زیستن در این جهان را گوشزد می‌کند. فیلم با خط کمرنگی از امید به پایان می‌رسد. امید به اندک انسان‌هایی چون این پسرک که به مرتبه حیوانی سقوط نمی‌کنند و برای انسان ماندن باریکه راه بشر مبارز را به هر قیمتی طی می‌کنند...