تجربه تلخ استفاده از درگاه واسط Pay.ir

تجربه تلخ استفاده از درگاه واسط Pay.ir
مدتها بود تصمیم داشتم بعد از سالها مجدد بنویسم. در وبلاگم یا در اینجا....