وسواس

این اولین نوشته ام تو ویرگوله. اسمشو وسواس انتخاب کردم چون خیلی تو نوشتن وسواس دارم. نه تنها تو نوشتن حتی تو وظایفی که بهم محول میشه. تا الان چهار پنج تا وبلاگ داشتم که الان اسماشونم یادم نمیاد. تو هرکدوم یکی دوتا نوشتم و بعدش دیگه هیچی. تاحالا نتونستم و نخواستم این ویژگیم رو تعدیل کنم. ولی چندباری که خواستم یه کاری رو شروع کنم مثل خوندن یه کتاب خاص وقتی همینطوری الکی دو صفحه شو خوندم بعد یکی دو هفته کم کم شروع کردم به جدی خوندن. یا برای ورزش کردنم وقتی یه هفته همینطوری رفتم و فقط ادا درآوردم و ناقص ورزش کردم کم کم شد بخشی از زندگیم. امیدوارم این نوشته هم بشه آغاز اون چیزی که تو ذهنمه.

تاحالا دفتر خاطرات نداشتم و نمیخوام هم داشته باشم. دوست دارم مطالبی در مورد علاقه ام، کامپیوتر، بنویسم. چندتاشو بدون هیچ ارتباطی باهم تو expstack نوشتم. میخوام تو نوشته های ویرگولم یه نظم و ارتباط خاصی رو رعایت کنم تا حدی که شدت وسواسم از نوشتنم جلوگیری نکنه. امیدوارم این نوشته الکی هم باعث بشه این کارم ادامه پیدا کنه :دی