بنیانگذار و مدیرعامل شرکت بین المللی ناپرولیتی


این افراد مهرداد نادری را دنبال می‌کنند:

فعال در حوضه دیجیتال مارکتینگ ساکن تبریز | مشتاق یادگیری در زمینه اینترنت و سرمایه گذاری هستم و بزرگترین افتخارم کمک به دیگران میتواند باشد!
گروه مشاوره مدیریت ذهن چابک (http://agilemind.ir)
دلنوشته های یک برنامه نویس
www.mndesign.ir
برنامه نویس معمولی
۲۲ وای اُ، کامپیوتر اِستیودِنت، اَندروید اَپ دِوِلوپر ... / ohmysaeed.ir
بنیان گذار شرکت راهکارهای هوشمند روتیک - محقق نجوم و علوم فضایی - توسعه دهنده‌ی نرم فزار
Android and Web Development
یک عدد دانشجو :)