فمینیسم: اسمی که بد در رفت.

نماد فمینیسم
نماد فمینیسم

تصور خیلی ها از فمینیسم برتری زن نسبت به مرد هست. اما در واقع، فمینیسم به معنای برابری زن و مرد در هر شرایطیه. دلیل این اشتباه به نظر من دو چیزه:

یک: در جامعه امروز مردان آزادی بیشتری نسبت به مردان دارن. بنابراین فمینیسم طوری در ذهن مردم جا افتاد که انگار تنها به نفع زنان و برای زنانه. در صورتی که زنان فقط داشتن حقشون رو میگرفتن!

دو: بیشتر فمینیست ها زن هستند و همین خودش باعث میشه تا عامه مردم فمینیسم رو بر علیه مردان بدونن.

فمینیسم چه می گوید؟

فمینیسم به دنبال برابر کردن حقوق و آزادی مردان و زنان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ... میباشد. حق تحصیل، حق آزادی مذهبی، حق دستمزد برابر در ازای کار برابر،حق کار و ... از نمونه حقوقیست که مرد و زن فمینیست خواهان برابری آنند.

البته، از حق نگذریم فمینیسم برخی جا ها به حمایت مردان هم در می آید و باید قبول کرد بعضی جا ها این حقوق مردان است که پایمال می شود.

فمینیست های معروف مرد بالا راست: آلن ریکمن بالا چپ: ست مایرز پایین راست: مارک روفالو پایین چپ: دن استیلر
فمینیست های معروف مرد بالا راست: آلن ریکمن بالا چپ: ست مایرز پایین راست: مارک روفالو پایین چپ: دن استیلر