یک سوال؟

یه چند وقتی هست یه سوالی ذهن منو به خودش مشغول کرده. البته احتمالا جواب دادنش خیلی آسونه اما بحث من روی اجرای گزینه انتخابیه. یعنی اینکه جوابی که میدید جواب قلبی شماست؟ و آیا با توجه به خودشناسی که از خودتون دارین فک می کنین می تونین ( و می خواین) عملیش کنین؟

خوب، من که هنوز توش موندم. با اینکه جواب سوالم رو خوب می دونم.

سوال من اینه: آیا شما حاضرید یک مسلمان خسیس و دروغگو باشید یا یک کمونیست مهربان و راستگو؟ ( به زبان ساده تر، آیا خدایی که می دونیم وجود داره و قطعا هم هست، اعتقاد به خودش رو ملاک رستگار شدن قرار می ده یا باور به انسانیت؟)

بی صبرانه منتظر یه جوابم. جوابی فارغ از تعصب و خجالت.