این افراد ملیکا اعتمادی را دنبال می‌کنند:

theMasterClass.ir تنها نماینده و ناشر رسمی دوره های آموزشی مستر کلاس فارسی
سلام.من در زمینه آموزش مهارت های ارتباطی برای همسران,فعالیت می کنم. آدرس وبسایت مثبت عشق|مدرسه زندگی www.mosbateeshg.com