یادداشتی درباره نبرد هنرمند

شاید همین طراحی روی کتاب هم مقابله با مقاومت باشد!
شاید همین طراحی روی کتاب هم مقابله با مقاومت باشد!


اگر فکر میکنید تنها آدمی هستید که تا میخواهید تغییری در زندگیتان بدهید، از رفتن ورزش چند روز در هفته تا شروع یک صفحه برای فروش آثار هنریتان یا شروع کردن یک کار جدید، اشتباه فکر میکنید. جواب این سوال را زمانی که بی هدف در کتابفروشی ثالث پرسه میزدم در کتاب کوچک جذابی یافتم. این را بدانید که درست مثل من شما تنها نیستید! پرسفیلد مکانیزم مقاومت را به عنوان یک نیروی جدی معرفی میکند که قصد جان شما را دارد.

"بیشتر ما دو زندگی داریم

یکی آن زندگی که میکنیم و دیگری زندگی نکرده ای که درونمان وجود دارد."

مقاومت، شما، من و اساسا هرکسی که رویایی در سر میپروراند و میخواهد درباره اش اقدامی کند را دشمن میداند و برای کشتنش از قویترین سلاح بشر، یعنی ترس استفاده میکند و گاها آنقدر واقعی بنظر میرسد که شما را به وحشت خواهد انداخت. او میخواهد که شما راه متعالی در پیش نگیرید و فقط درجا بزنید، او دوست ندارد ببیند که واقعا میخواهید تغییر کنید و اگر اهداف شما صرفا زمینی و مادی باشد بعید است که او را بشناسید چرا که فقط پیشرفت های حقیقی و خلاقانه را در زندگیتان برای شما سم میداند!

استیون پرسفیلد درست مثل یک کارکتر داستانی همراه با جزئیات و باور پذیر مقاومت را توصیف میکند و راهکارهای عملی برای شناخت آن به شما ارائه میدهد. او خود یک نویسنده است و فکر میکنم مانند همه نویسنده ها این نیروی ضد پیشرفت را به خوبی میشناسد و از آنجایی که کتابهای زیادی به چاپ رسانده پس میتوان نتیجه گرفت که خوب میداند چطور تسلیم نشود!

این کتاب سه قسمت دارد : شناسایی دشمن، مبارزه با مقاومت (حرفه ای شدن)، ورای مقاومت (عالم بالا)

نویسنده در کل کتاب میخواهد به ما بگوید که نترسیم و پیش برویم چرا که مقاومت برای هر کسی پیش می آید و فقط در صورت عدم شناختش هست که دچار مشکل شویم، اگر آن را بشناسیم، دستش را میخوانیم و نمیگذاریم به سادگی ما را از کار بیندازد و سرگرم کارهای دیگر کند...

پرسفیلد نیروی الهام را به نام فرشته های آرمانی میشناسد، از آنها هم جوری سخن میگوید که انگار شخصی هستند که او بخوبی میشناسد و همینطور راهکارهایی برای شناخت و دعوت این فرشته ها پیش روی ما قرار میدهد. او هم مانند لیز گیلبرت و آستین کلوئن معتقد است که هر روز سر کار خود حاضر شدن، بیشتر از فقط کاری است که شما باید انجام دهید و در اصل برای شما الهامات، ایده ها و پاداش هایی را به همراه می آورد. او نوآوری را بهشتی میداند که فقط نسیب کسانی خواهد بود که به شاهد بودن بسنده نمیکنند بلکه مشتاق و فعال هستند.

در هر کار و حرفه ای مشغول هستید، این کتاب برای شماست تا مقاومت را بشناسید، یاد بگیرید با آن مقابله کنید و به جای ترسیدن و مغلوب شدن دست به کار شوید و کاری که برای شما مهم است را انجام دهید.