برای چه به دانشگاه می روید؟

اگر امروز صبح که از در منزل(خوابگاه) بیرون آمده و در حالی که به دانشگاه می روید، این سؤالات را از شما بپرسم چه پاسخی خواهید داد؟

کجا می روی؟

برای چه؟ که چه بشود؟ خب بعدش چی؟ که بعدش چی کار کنی؟ بعد بعد بعدش چی؟

مطمئنی این بهترین کاری است که داری انجام می دهی؟

حالا اگر نروی چه می شود؟

نمی خواهم از دانشگاه رفتن منصرفتان کنم. فقط از شما می خواهم در مورد کارهای روزمره تان و مخصوصا کارهای بزرگ ، بیشتر فکر کنید تا مثل این خانم در ویدئو زیر نباشید

https://www.tarafdari.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88/667181/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F%D8%9F%D8%9F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A8


مسائل بسیار مهم این است که به عنوان یک دانشجو بدانید که باید از ابتدا انتهای مسیر خود را مشخص کنید تا از ابتدا زمانتان را در مسیرهای درستی سرمایه گذاری کنید. استادان شما می توانند از شما یک استاد دانشگاه بسازند. پس اگر تصمیمی برای استاد شدن ندارید، معدل بالا به کار شما نخواهد آمد. بهتر است روی چیزی سرمایه گذاری کنید که برای شما ارزشمند است. اگر نخواهید یک استاد شوید، آنگاه درس خواندن و مدرک گرفتن دیگر برایتان یک هدف نیست. بلکه یک وسیله است. حالا به این بیاندیشید در آینده ای که برای خود متصور هستید چقدر به رشته ای که دارید می خوانید نیازمندید؟ آیا با خواندن کتابهای متعدد و تحقیقات شخصی هم می توانید به آن هدف برسید یا حتما لازم است تحصیلات آکادمیک داشته باشید؟

چرا به دانشگاه برویم؟
چرا به دانشگاه برویم؟

شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید جمعیت دانشجوی کشور نسبت به 40 سال پیش 25 برابر شده و این در حالی است که جمعیت کشور فقط دو برابر رشد داشته است! چرا انقدر دانشگاه؟ چرا انقدر دانشجو؟ چرا انقدر بیکار؟ و چرا انقدر مدیری که به دنبال فرد مناسب برای دادن مسئولیت می گردند؟ اینها همه سوالاتی است که باید بوی آن ها فکر کنید. ویدئویی که دیدید به نکته ای اشاره می کند به نام : یادگیری اجتماعی؛ ما از هم یاد می گیریم بدون آن که علت آن را بدانیم.

در مقالات بعدی ام سعی می کنم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنم و آمارهای تکان دهنده تری به شما بدهم. شما در مورد این نوشته ها چه فکر می کنید؟ چه کار باید کرد؟ دوران دانشجویی خود را چگونه گذرانده اید و اگر برگردید به عقب چه می کنید؟