نادیده گرفتن موقتی در گیت

بعضی وقتا پیش میاد که نیازه برای چند ساعت تغییرات یک فایل رو نادیده گرفت. راه‌حل اول استش کردن فایل هر بار بعد از تغییره که خب رو اعصابه هی کامند زدن و هی کامند زدن. راه دوم استفاده از دستور update-indexه و گفتن این نکته‌ست که فرض کن این فایل تغییر پیدا نکرده! یعنی اینطور چیزی:

git update-index --assume-unchanged fileWhichHasBeenChanged.fck

از این به بعد هر اتفاقی که برای این فایل بیفته، گیت این فایل رو کلا نادیده می‌گیره. برای برگردوندن این فایل به حالت ترکینگ هم از سوئیچ no-assume-unchanged استفاده میشه:

git update-index --no-assume-unchanged fileWhichHasBeenChanged.fck

و چون ما خسته‌ایم میشه داخل پوشه‌ی .git و فایل config اینطور چیزی گذاشت:

[alias]
    dogoff = update-index --assume-unchanged
    dogon = update-index --no-assume-unchanged

و از این به بعد میشه سگ پاچه‌گیر گیت رو خاموش و روشن کرد:

git dogoff fileWhichHasBeenChanged.fck
git dogon fileWhichHasBeenChanged.fck

منبع: git ready - temporarily ignoring files و این سوال در استک‌آورفلو.