یه پسر کنجکاو و دوست داشتنی که همه وقتشو صرف یادگیری و افزایش علم میکنه و به دنیای صفر و یک علاقه بسیاری داره