آیا می‌خواهید کیفیت مطالعه تان بهتر شود ؟حتما با صفحه ی 182  آشنا هستید . این صفحه  دومین و مهم ترین  نتیجه ی نوشتن  دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی  است .  با نوشتن دفتر برنامه ریزی شما دو دستاورد مهم خواهید داشت : اولین  دستاورد افزایش ساعات مطالعه ی شماست . این دستاورد با رقابت شما با خودتان  به دست می آید . هر هفته به مجموع ساعات مطالعه ی هفته ی قبلتان نگاه می کنید و انگیزه پیدا می کنید تا در هفته ی بعد بیشتر و بهتر درس بخوانید . این یعنی رقابت خود با خود . اولین تاثیر نوشتن دفتر برنامه ریزی این است که ساعات مطالعه تان افزایش می یابد .

دومین نتیجه ی دفتر برنامه ریزی  بهبود  کیفیت مطالعه ی شماست .  کیفیت مطالعه دو جزء مهم دارد . یکی از این دو، تعادل در مطالعه است .تعادل در مطالعه به معنی این است که شما هر درس را در حدی که برای  خود شما ضرورت دارد مطالعه کنید  . یک درس را بیش از اندازه ی نیازتان مطالعه نکنید و به درس دیگر کم توجهی یا بی توجهی نکنید .

صفحه ی 182  چگونه به ایجاد تعادل و بهبود کیفیت مطالعه ی شما کمک می کند ؟

ایجاد تعادل

پس از این که روز به روز ساعات مطالعه ی هر درس را  در صفحه ی هر هفته نوشتید . به سراغ صفحه ی 182  می  آیید و مجموع ساعات مطالعه ی  هر درس را در صفحه ی 182 می نویسید . پس از هفت یا هشت  هفته متوجه می شوید که آیا  هر درس را در حدی که برایتان لازم است مطالعه کرده اید یا این که افراط و تفریط داشته اید و بعضی درس ها را نوسانی مطالعه کرده اید یا  به بعضی درس ها کم توجهی یا بی توجهی  داشته اید .صفحه ی 182  آئینه ای است که تعادل ها و عدم تعادل های مطالعه ی شما را به خودتان نشان می دهد .  اگر تاکنون ساعت های مطالعه ی هفتگی را به صفحه ی 182 منتقل نکرده اید پنح دقیقه وقت بگذارید و  صفحه ی 182 را تکمیل کنید . تکمیل این صفحه کمک زیادی به  افزایش خودآگاهی  شما  می کند و سبب ایجاد تعادل و پرهیز از افراط و تفریط می شود .

ساعات مطالعه را با نمره های چند از 10 خود مقایسه کنید

کشف روش ها

دفتر برنامه ریزی و صفحه ی 182 کمک دیگری هم  به  افزایش خود آگاهی  و بهبود کیفیت مطالعه می کند . اگر ساعات مطالعه ی هر درس را با نمره های چند از 10  خود در همان درس مقایسه کنید متوجه می شوید که کیفیت مطالعه تان چطور است . آیا در درسی که نمره ی خوب آورده اید زیاد هم کار کرده اید یا این که ساعات مطالعه تان کم بوده ولی نتیجه تان بهتر شده . اگر این طور است کیفیت مطالعه ی خاصی داشته اید که باید آن را بشناسید وبرای خودتان تثبیت کنید . بهتر است این روش های برتر خود را در  دفتر برنامه ریزی یادداشت کنید . از سوی دیگر ممکن است در درسی زیاد کار کرده باشید ولی نمره ی چند از 10  تان خوب نشده باشد پس باید کیفیت مطالعه را بهتر کنید .

دفتر برنامه ریزی ،کمک اولیا  و پیوستگی در عمل

نوشتن دفتر برنامه ریزی در هر روز فقط یکی دو دقیقه وقت شما را می گیرد و تکمیل صفحه ی 182 هم در هر هفته فقط یکی دو دقیقه زمان می خواهد . اما اگر همین زمان را هم نمی خواهید صرف کنید و تنیلی می کنید . از مادر خود کمک بخواهید تا در پایان  هر روز و در پایان هر هفته همین  اعداد را برای شما در دفترتان یادداشت کنند . اگر کم خوانده اید و یا اصلا مطالعه نکرده اید مهم نیست نوشتن اعداد  و آگاهی از وضع خودتان روزی به شما کمک خواهد کرد تا خودتان را مدیریت کنید . البته این یک پیشنهاد است . دفتر برنامه ریزی و بقیه ی ابزارهای کانون مثل جعبه ابزار کارنامه و کتاب خود آموزی و برگه های هدف گذاری و خودنگاری  ، زمانی به شما کمک می  کنند که از این ابزارها استفاده ی پیوسته داشته باشید .

 آن چه انسان ها را متمایز می سازد شدت احساسات نیست ، تداوم  عمل است .

تصمیم بگیرد . عمل کنید و ...ادامه بدهید .

خرگوش ناپیوسته در میانه ی راه می خوابد .اما لاک پشت آهسته به مقصد می رسید .

دفتر برنامه ریزی و صفحه ی 182 را پیوسته تکمیل کنید ! ( برنامه ریزی شخصی)

در آزمون ها هم غیبت نکنید ! ( برنامه ی راهبردی)

دو یادآوری برای آن ها که فراموش کرده اند

یاد آوری اول : هر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد :

برنامه ی راهبردی و برنامه ی شخصی

برنامه ی راهبردی

برنامه ی راهبردی همان برنامه ی ازمون هاست  که با برنامه ی مدرسه هماهنگ است . ممکن است با برنامه ی یک  یا دو معلم شما تفاوت  هایی داشته باشد که شما باید برنامه ی راهبردی را با برنامه ی خودتان و مدرسه هماهنگ کنید اگر بلد نیستید از پشتیبان  و اولیای خود کمک بگیرید . حتی اگر بلد هم هستید مشورت کردن کارخوبی است . مشورت کردن سبب می شود تصمیم های بهتری بگیرید.  در آزمون ها هیچ گاه غیبت نکنید . حتی اگر درس نخوانده اید یا در آزمون قبلی نمره های خوبی کسب نکرده اید باز هم ادامه  دهید شما برای خود آگاهی و مدیریت خودتان آزمون می دهید . این موضوع را به دیگران هم توضیح دهید . برنامه ی راهبردی اگر پیوسته اجرا شود و شما در آزمون ها غایب نشوید بهترین کمک را به شما می کنند .

برنامه ی شخصی

در کانون ، برنامه ریزی شخصی را با تکمیل دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی انجام می دهید . بهتر است مقدمه ی بیست صفحه ای اول دفتر را هر چند وقت یک بار بخوانید و با هفت ویژگی دفتر آشنا  شوید و طرز تکمیل دفتر و نکات مهم مربوط به دفتر برنامه ریزی را بشناسید .از پشتیبان خود بخواهید طرز تکمیل دفتر را به شما آموزش دهند . پشتیبان هایی که خودشان در دوران دانش آموزی دفتر برنامه ریزی را تکمیل کرده اند بهتر می توانند به دیگران آموزش دهند . اگر شما هم می خواهید بعدها پشتیبان شوید یا به فرزندان خود در برنامه ریزی کمک کنید بهتر است خودتان هم دفتر را خوب تکمیل کنید .در تکمیل دفتر برنامه ریزی ، به صفحه ی 182 بیشترین اهمیت را بدهید .. دو صفحه ی پایانی دفتر یعنی صفحه های 182 و 183 مهم ترین صفحه های دفتر هستند .دفتر برنامه ریزی را هیچ گاه رها نکنید حتی در روز ها و هفته هایی که نمی خوانید یا کم می خوانید دفتر را تکمیل کنید . عددهای صفر  که  در هنگام درس نخواندن برای خودتان می نویسید بهترین مربی شما هستند . خودتان هم مربی خودتان هستید .

یاد آوری دوم

در متن مقاله اشاره کرده ام که: کیفیت مطالعه دو جزء مهم دارد . یکی از این دو، تعادل در مطالعه است.

ممکن است بپرسید  اگر تعادل یک جزء است ، جزء دیگر در کیفیت مطالعه چیست؟  داشتن روش شفاف برای هر درس  عنصر دیگر کیفیت  مطالعه است . دانش آموزانی که در یک درس نمره ی خوب می گیرند و می توانند روش مطالعه ی خود را با وضوح و شفافیت بیان کنند و حتی روش هایشان را بنویسند کیفیت مطالعه ی برتری دارند . این به معنی فراشناخت هم هست. خودآگاهی در باره ی روش های مطالعه یعنی این که هر دانش آموز بداند هر درس را چگونه مطالعه می کند و بهترین روش برای مطالعه ی او چیست و بتواند روش مطالعه ی هر درس را واضح و شفاف توضیح دهید یک عنصر از دو عنصر کیفیت مطالعه است

پس کیفیت مطالعه ی شما دو جزء دارد : تعادل در مطالعه و شناخت روش مطالعه ی هر درس  

بتوانید روش های  موثر برای مطالعه ی  خودتان در هر درس را به طور واضح و شفاف توضیح دهید . البته یادتان هست که روش مطالعه ی هر دانش آموز مخصوص خود اوست . ممکن است با دیگران  شباهت هایی هم داشته باشد اما حتما تفاوت هایی هم دارد .  برای کشف روش های مناسب برای خودتان بهتر است از بهترین درس هایتان شروع کنید . این روش ها را برای خودتان و اولیا و دوستان و پشتیبان خود بگویید . در دفتر برنامه ریزی روش هایتان را بنویسید هر وقت روش جدیدی اضافه کردید یا روشی را تغییر دادید در قسمت مربوط به همان درس ، روش های جدید یا تصحیح شده را دوباره یادداشت کنید . آن قدر این کار را ادامه دهید تا مطمئن شوید در آن درس ، از لحاظ روش به حد  مطلوب رسیده اید

دفتر برنامه ریزی در تشخیص تعادل در مطالعه به شما کمک می کند و در زمینه ی روش مطالعه ی هر درس هم به شما کمک می کند تا با مقایسه ی  ساعت های مطالعه با نتایج و نمره هایی که به دست آورده اید متوجه شوید که آیا روش های خوبی داشته اید یا نه؟