شروع یک کسب و کار آنلاین با چالش‌هایی روبروست که سعی می‌کنم تمامی این چالش‌ها رو با شما در میون بزارم و به کمک شما حل‌شون کنم