آخر تو بگو تا کی

مشهد برفی
مشهد برفی


من یاور بد عهدم دل در دگری بستم

با یار کمان ابرو چون تیر و کمان تا کی


جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

آن دُرد خرابستان اینقدر گران تا کی


اشک دم مشکم را یا کار خرابم را

شکری و شِکر درهم بی کون و مکان تا کی


ای آهوی سر گردان رو سوی شه مستان

رقصنده به میدانی اینقدر دوان تا کی


دانم که مرا هر دم پیدا بکنی در غم

گمگشده ی در خویشم پنهان و عیان تا کی


ای ساقی درویشان مستم بکن از ایمان

تو گلشن بی پایان من بخت خزان تا کی#محمدقدیمی