بانوی محبوب منای چشم تو آشوب و خط و خال تو مطلوب

شهد لب و لبخند تو شیرینی مرغوب


بر لوح گلین دل من حک شده زرکوب

معشوقه جذاب منی حضرت محبوب


#محمدقدیمی
برای #بانوی_عمارت_دل 🌹
۲۲ شهریور ۱۴۰۱