وطن

وقتی برای با تو نبودن نداشتم
ای نبض جاودانه جاری درون تن

باید برای از تو سرودن نفس کشید
ای بغض صبحگاهی گلهای نسترن

از برگ برگ سرو تو تفسیر می شود
تصمیم قاطعانه همواره ساختن

در عمق خالصانه ی احساس من بمان
تا دور باشی از همه آفات اهرمن

بی تو تمام ثانیه ها حبس می شوند
ای شعر عاشقانه آرامش وطن

#محمدقدیمی