١٧ اصل کار تیمی

کتاب ۱۷ اصل کار تیمی رو چند سال پیش خونده بودم. مواردی داره که واقعا به کار میاد و بدرد بخوره. همیشه ما ایرانیا عادت داریم بگیم تو ایران که کار تیمی معنی نداره!!! دریغ از اینکه فکر کنقم اون ایرانیهایی که ازش حرف می زنیم شامل خودمون هم میشه و اگر ضعفی هست پس احتمالا تو ماهم هست. این من و شماییم هستیم که از کنار هم بودن ما رو می سازیم و یه تیم میشیم.

بیایم تیمی کار کردن رو تمرین کنیم.

در ادامه چند خطی از خلاصه کتاب ۱۷ اصل کار تیمی جان.سی ماکسون رو که حدود ۸ صفحه است رو آوردم که پیش نهاد میکنم pdf هشت صفحه ای رو دانلود و مطالعه کنید.۱- ساز و کار و انعطاف‌پذیرند : کار تیمی با خشکی و انعطاف‌ناپذیری سازگار نیست. جلو خشونت خویش را می‌توان گرفت، بر ترس می‌توان چیره شد و تنبلی را با حربه انظباط از خود دور کرد، اما خشکی دماغ علاجی ندارد، و بذر اندام را در درون خود دارد. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم عضوی مؤثر باشید باید از انطباق بر تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار و انعطاف‌پذیر تیم :

الف – آموختن را دوست دارند.
ب – احساس امنیت می‌کنند.
پ – خلاق هستند.
ت – خدمت به مردم را دوست دارند.

۲- هم دست و هم داستانند : اول باید با یکدیگر کار کرد، بعد با یکدیگر برنده شد. چالشهای بزرگ، کار تیمی بزرگ می‌طلبد، و ضروری ترین صفتی که تیم را در کارهای دشوار موفق می‌سازد همکاری توأم با همدلی اعضای آن است. همکاری توآم با همدلی یعنی اینکه با دل و جان با یکدیگر کار کنیم. نویسنده نظر داده که چهار تحول باید رخ دهد تا همکاری اعضای تیم همدلانه شود :
– تحول در برداشت و بینش – به اعضای تیم به چشم همکارانی همدل بنگرید نه به چشم رقیب.
– نگرش – اگر بخواهید ذهنیتی پیدا کنید که خود و اعضای تیم را به جای رقیب مکمل یکدیگر بدانید به حمایت از اعضای تیم روی آوردید.
– کانون توجه – به جای خود، تیم را در کانون توجه قرار دهید.
– به نتیجه بیندیشید – همکاری و همدلی، چند را، چندان می کند.


http://afsarian.ir/download/749/