این افراد محمدحسین اعلمی را دنبال می‌کنند:

کارشناس مهندسی صنایع و ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران/تیم تجاری‌سازی اینوین (شبکه تخصصی کسب‌و‌کار ایران)
وبلاگنویس http://behabady.ir