چالش 5 صبح بیدارشدن رو پذیرفتم

سلام امروز بیست اسفند ماه نود و هفته و من پس از یک دوره فلاکت بار و اسفناک که بین نه تا یک و نیم بعد از ظهر از خواب بیدار می شدم تصمیم به تغییر این سبک گرفتم. راستش انگیزه هم این که یه حساب سر انگشتی کردم و دیدم هزینه ای که این دیر بیدار شدنه برام داشته به طرز وحشتناکی زیاده و ارتباطم با آدم ها و انگیزه هام رو تحت تاثیر قرار داده.

ولی خب دیگه به اینجام رسیده و تحمل این حجم از خفت و عقب موندگی به خاطر موضوع خواب رو ندارم.

با یک دقیقه سکوت به خاطر تمام فرصت هایی که با خواب موندن از دست رفت چالش رو آغاز میکنم.


بذار جهانیان بدونن که چه جور آدمی ام.